22 czerwca 2024

Katalog internetowy firm BHP i PPOŻ

Zapraszamy do dodania swojej firmy do naszego katalogu firm

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie BHP on-line to inaczej szkolenie przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego. Umożliwia ona uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia.

Szkolenie BHP online – czy jest zgodne z przepisami prawa?

Szkolenie on-line jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; Przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzania przez pracodawcę szkoleń bhp przez Internet. Dotyczy to jednak tylko szkoleń okresowych dla wybranej grupy pracowników. Osoby zatrudniane na stanowiskach robotniczych nie mogą skorzystać ze szkolenia w formie elektronicznej.

Zadaniem pracodawcy jest więc przeszkolenie pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy, a następnie prowadzenie okresowych szkoleń w czasie zatrudnienia.

Szkolenia BHP Inowrocław

Dla kogo szkolenie online, jeśli nie dla wszystkich?

Przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzenia przez internet tylko szkolenia okresowego i to dla wybranej grupy pracowników:

  • dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
  • szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników, których praca wiąże się z bezpośrednimi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Szkolenia BHP Inowrocław – służba bhp i osoby wykonujące zadania tej służby

Jak więc podkreślono wyżej, szkolenie online dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby – jest możliwe. Uczestnik zapoznaje się na nim z nowelizacją przepisów prawa pracy, metodami i technikami prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, aktualizuje wiedzę w zakresie najnowszych metod oceny ryzyka zawodowego oraz poznaje zasady dokumentowania i sprawozdawczości wypadków w miejscu pracy.